Jaki jest nasz ślad węglowy?

EMISJE I NASZ ŚLAD WĘGLOWY

W dzisiejszych czasach nie sposób nie natknąć się na temat emisji gazów cieplarnianych lub dwutlenku węgla. Ale czym one właściwie są i dlaczego stanowią problem?

Mówiąc najprościej, emisje gazów cieplarnianych (GHG) to gazy, które wychwytują ciepło i ogrzewają planetę. Emisje dwutlenku węgla są jednym z rodzajów emisji gazów cieplarnianych, głównie związanych z działalnością człowieka, takich jak spalanie paliw kopalnych do jazdy samochodami lub produkcji żywności, wycinanie drzew dla rolnictwa lub papieru, a także postępowania z odpadami. Problemem dzisiaj jest to, że produkujemy więcej emisji niż natura może obsłużyć. Spowodowało to zachwianie równowagi w systemie przyrody, a tym samym stworzyło problemy takie jak globalne ocieplenie. Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC) - organ Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmujący się oceną i dowodami naukowymi dotyczącymi zmian klimatu - obliczył, że musimy ustabilizować globalne ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, aby ograniczyć przyszłe zagrożenia związane z klimatem i zminimalizować długotrwałe lub nieodwracalne skutki dla naszych ekosystemów.

Dlatego ważne jest, aby przywrócić równowagę w przyrodzie poprzez aktywne wychwytywanie większej ilości emisji z atmosfery (co nazywamy "sekwestracją") i drastyczne zmniejszenie własnej produkcji dwutlenku węgla.

Ślad węglowy to całkowita ilość emisji, którą jednostka, miasto, kraj lub firma wytwarza poprzez używanie i pozbywanie się produktów i usług. W przypadku Hotelu Studenckiego oznacza to wszystkie emisje, które wytwarzamy podczas budowy i eksploatacji naszych hoteli.

SKŁAD NASZEGO ŚLADU WĘGLOWEGO

Aby obliczyć nasz ślad węglowy, rozróżniamy emisje z zakresu 1, 2 i 3. Emisje z zakresu 1 to bezpośrednie emisje pochodzące ze źródeł, które sami posiadamy lub kontrolujemy, takie jak samochody leasingowane przez nasze zespoły. Emisje z zakresu 2 to emisje pośrednie pochodzące z energii, którą kupujemy, aby zasilać wszystkie nasze hotele. Natomiast emisje z zakresu 3 to wszystkie pośrednie emisje wynikające z produktów i usług, z których korzystamy za pośrednictwem stron trzecich - przeloty, jedzenie, napoje, sprzątanie, pościel, materiały do projektowania naszych hoteli itp.

Dla nas największym źródłem emisji jest kupowana przez nas energia. Naszym największym wyzwaniem jest jednak obliczenie produkcji naszych produktów i usług, ponieważ jesteśmy uzależnieni od naszych partnerów, którzy dostarczają nam odpowiednich informacji i danych.